ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
ประชุมสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ
Created by sbdadmin on 3/27/2012 12:07:36 PM

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูร... Read More..


ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาติดตามนิเทศการเรียนการสอนและการสร้างอาคาร
Created by sbdadmin on 3/27/2012 1:50:16 PM

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ทำหน้าที่ ผ... Read More..


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Created by sbdadmin on 3/27/2012 11:46:55 AM

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 8.30-16.60 น. ณ... Read More..


นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานและกล่าวสดุดีคุรุวีรชน ในงาน “ รำลึกคุรุว
Created by sbdadmin on 3/27/2012 11:13:52 AM

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวสดุดีคุรุวีรชน ใน... Read More..