ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพ...
วันที่: 07/02/2017
ภาพข่าว: ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาติดตามนิเทศการเรียนการสอนและการสร้างอาคาร

ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาติดตามนิเทศการเรียนการสอนและการสร้า...

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัด...

วันที่: 30/01/2017

ภาพข่าว: นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธ...

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เกียร...

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล...

วันที่: 27/03/2012

ข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำสั่ง สอศ. เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการ ศพต.

ผู้อำนวยการ ศพต.

นายราตรีสวัสดิ์  ธนานันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)

ลิงค์ด่วน สอศ.

ระบบรับ-ส่งหนังสือ 
 รับสมัครนักเรียนออนไลน์
 คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 รายงานข้อมูล สถิติ
 ห้องเรียนออนไลน์
 การเรียนการสอน
 ระบบกรอกข้อมูลอาชีวะอาสา
 ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์