เปิดหลักสูตร ปวส. และครูพิเศษสอนช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 เปิดหลักสูตร ปวส. และครูพิเศษสอนช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม| 387 

เปิดหลักสูตร ปวส. และครูพิเศษสอนช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

นวัตกรรมการศึกษาช่างซ่อมหุ่นยนต์หลักสูตรใหม่ "จบตรง...มีงานทำ"

     

        วันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี : พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ห้องคลินิกภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และนิทรรศการนวัตกรรมการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

 


 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
อ่านเพิ่มเติม