เปิดหลักสูตร ปวส. และครูพิเศษสอนช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 ประชุมสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ | 457 

ประชุมสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

 

 

เอกสารแนบ