เปิดหลักสูตร ปวส. และครูพิเศษสอนช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาติดตามนิเทศการเรียนการสอนและการสร้างอาคาร| 521 

ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาติดตามนิเทศการเรียนการสอนและการสร้างอาคาร

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพบันนังสตา ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ บุญยะรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ติดตามนิเทศการเรียนการสอน และการสร้างอาคาร โดยวันนี้ผู้รับจ้างได้ทำการทดสอบดินพื้นที่สร้างอาคารวิทยบริการ 

 

 

เอกสารแนบ