ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category
ประชุมสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ
Created by sbdadmin on 27/3/2555 12:07:36

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบู... Read More..


ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาติดตามนิเทศการเรียนการสอนและการสร้างอาคาร
Created by sbdadmin on 27/3/2555 13:50:16

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ทำหน้าที่ ... Read More..


นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานและกล่าวสดุดีคุรุวีรชน ในงาน “ รำลึกคุรุว
Created by sbdadmin on 27/3/2555 11:13:52

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวสดุดีคุรุวีรชน ใน... Read More..